Přerov už není jen průmyslovým městem. Najdete v něm mnoho míst, kde se dobře relaxuje.

Přerov má bohatou průmyslovou tradici, z které dodnes čerpá. To ale neznamená, že vás město nedovede okouzlit půvabnými městskými zákoutími nebo přírodními scenériemi.

Přerovem protéká mohutný tok řeky Bečvy, která se jen pár kilometrů za Přerovem vlévá do Moravy. Podél jejího toku vede naše cyklostezka a provede cyklistu bezpečně městem. Pokud si chcete udělat zastávku na hezkém místě a nabrat sílu na další cestu mezi stromy a v zeleni, nezapomeňte odbočit pře lávku U Tenisu do městského Parku Michalov. Je to oáza klidu uprostřed města. Kousek přírody, ležící nedaleko sídlištní zástavby, se rozprostírá na více než 17 hektarech. Od roku 1992 je Michalov kulturní památkou. Děti si mohou protáhnout tělo na dětském hřišti, k odpočinku lákají i travnaté plochy. Využít můžete i skatepark a bikrossovou trať, které najdete u Velké laguny. Toto přírodní koupaliště je součástí Zóny lagun, kam patří ještě Malé laguny – cenný mokřadní biotop a přírodní památka.

Pro poučení můžete zajít do nedalekého muzea Ornis – což je zkratka přírodovědného oddělení přerovského muzea, zaměřeného na ornitologii. Ve vitrínách stálé expozice „Ptáci ČR“ najdete téměř 400 druhů volně žijících ptáků, jejichž výskyt byl zaznamenán v ČR. Mj. je zde také rozsáhlá sbírka ptačích vajec nebo parazitů. Od dubna do října se pořádají sezónní výstavy s přírodovědným zaměřením. Součástí ornitologické stanice je i Ptačí zahrada Františka Gintera.

Procházku po městě lze začít na malebném Horním náměstí s renesančními měšťanskými domy a renesančním zámkem, kde sídlí nejstarší muzeum zaměřené na pe­dagogiku v České republice. Muzeum Jana Amose Komenského připomíná, že tento světově uznávaný pedagog v Přerově působil.

Muzeum Komenského, sídlící v přerovském zámku, bylo založeno v roce 1888. Uchovává vzácné exponáty ve sbírkách mineralogie, entomologie, národopisu Záhoří a Hané i dokumenty o životě a díle J. A. Komenského, které doplňují dobové rekonstrukce školních tříd z několika období. V prostorách pozdně gotických sklepů je instalována expozice archeologie.

V budově zámku stojí za návštěvu i vyhlídková věž. Na ocelový ochoz 43 metrů vysoké vyhlídkové věže vede 72 schodů. Za příznivého počasí můžete zahlédnout i siluetu hradu Helfštýna, poutní kostely na Svatém Hostýně a v Dubu nad Moravou nebo Spanilou věž tovačovského zámku. Mezi okny jsou vystaveny zvětšeniny historických vedut města. Ve 3. a 4. patře zámecké věže se nachází expozice, prezentující slavnou zvonařskou dílnu Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova.

V centru vás určitě upoutá novorenesanční Městský dům s prvky secese. V ulici Na Marku byly odkryty základy du­chovního centra Jednoty bratrské. Venkovní expozice zahrnuje obrysy bratrského kostela svatého Marka, kde kázal Komenský, a vitríny s nalezenými artefakty.

Než vás naše stezka vyvede z města, určitě doporučujeme udělat si odbočku do Předmostí, kde začíná naučná vlastivědná stezka „Předmostím až do pravěku“. Seznámíte se s místy, kde před 25 tisíci lety tábořili lovci mamutů. Osmikilometrová, modře značená trasa, má 9 zastavení. Začíná na sídlišti v Předmostí, zavede vás k Památníku lovců mamutů s autentickou terénní prezentací archeologických nálezů, i na Čekyňský kopec, kde je instalována socha mláděte mamuta v životní velikosti, kterému místní říkají Tom.

ADRESA A KONTAKT

Městské informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 7
Přerov
750 02 u

e-mail: mic@kis-prerov.cz 
tel.: +420 581 587 777
https://www.prerov.eu

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací