Zámek v Bruntále je perlou regionu. Dnešní netradiční podoba zámku je výsledkem náročných úprav v průběhu několika staletí. Návštěvníci tak mohou obdivovat nejen bohatě zdobenou stavbu, ale i vybavení původních interiérů a přenést se tak jako mávnutím kouzelného proutku do minulosti. Kromě zámecké expozice zámek nabízí i zajímavé výstavy. Sídli zde totiž bruntálské muzeum. Podle Ing. Emy Havelkové, ředitelky Muzea v Bruntále, má zámek svého ochránce. Kdo je to? A jak bude vůbec vypadat letošní sezóna? To nám Ema Havelková prozradila s úsměvem v našem rozhovoru.

Zámek Bruntál - průčelí
Zámek Bruntál

Jaké to je spravovat takovou kulturní památku?

 Zámek Bruntál je dokonce národní kulturní památkou. Jeho správou, stejně jako správou hradu Sovince a kosárny v Karlovicích, jsme byli pověřeni majitelem těchto objektů, kterým je Moravskoslezský kraj. Správa takto rozsáhlého zámku a přilehlého areálu je samozřejmě velice náročná – jak finančně, tak i časově. Bez týmu šikovných lidí, ať už zaměstnanců našeho muzea nebo externích dodavatelů, a hlavně bez finanční podpory zřizovatele bychom se neobešli.

Co vše Vaše práce vlastně obnáší?

 Já osobně nejsem správcem zámku ve smyslu jako je např. kastelán na hradu Sovinci. Zámek Bruntál je trochu specifický v tom, že vlastně žádného správce či kastelána nemá. Zámek Bruntál je totiž současně sídlem Muzea v Bruntále, tzn. že na zámku máme zázemí pro zajištění chodu celé naší organizace ve všech oblastech, od účetnictví po údržbu, provozujeme zde stálé muzejní expozice, organizujeme krátkodobé výstavy, nabízíme běžné prohlídky zámku. Do toho zde ale máme také depozitáře, konzervátorskou dílnu atd.  Poskytujeme komplexní „servis“ našim dvěma pobočkám – hradu Sovinci a kosárně v Karlovicích.

A jaká cesta vedla k tomu, že jste se stala ředitelkou Muzea v Bruntále?

 Velmi klikatá. 😊 Celý svůj profesní život jsem se pohybovala v oblasti cestovního ruchu, organizování eventů, a tedy i kultury. Když jsem v roce 2018 dostala nabídku nastoupit do Muzea v Bruntále na nově připravovanou pozici PR a marketingového manažera, tak jsem neváhala. Jednak tato oblast byla v našem muzeu tehdy „pole neorané“ a také to pro mne znamenalo návrat na rodnou hroudu, po které se mi stýskalo. Od nástupu jsem pak poznávala chod a provoz celého muzea, snažila jsem se kolegy přesvědčit, že marketing není sprosté slovo, a že muzeum a památky jsou mimo jiné od toho, aby byly prezentovány veřejnosti. V roli projektového manažera jsem pomáhala získávat finanční prostředky z různých grantů, což mi pomohlo celkem obstojně poznat nejrůznější činnosti v muzeu. To vše se pak zúročilo, když jsem se ucházela o pozici ředitelky.

Zámek Bruntál dnes slouží jako muzeum. Co tedy návštěvníci v zámku objeví?

Zámek Bruntál toho nabízí neskutečně mnoho. Primárně si asi každý představí návštěvnický okruh, v jehož rámci si lze prohlédnout zámeckou expozici, která je opravdu bohatá. Vyinstalované máme knihovny, jídelny a další reprezentativní prostory, takže většina návštěvníků je mile překvapena, jaký „poklad“ se v Bruntále nachází. Jak již ale zaznělo, tak na zámku sídlí muzeum, tzn. že zde organizujeme krátkodobé výstavy, aktuálně je k vidění krásná výstava s názvem „Fenomén cyklistika“, na níž se můžete dozvědět nejen historii k tomuto sportu, ale můžete si hlavně prohlédnout řadu historických kol a jejich doplňků. Návštěvníci u nás mohou navštívit i dvě stálé muzejní expozice. Ta první nese název „Řemeslo má zlaté dno“ a zaznamenává historii řemesel a živností na Bruntálsku. Druhá je pojmenovaná „Portál do lesa“. Tato expozice byla vytvořena teprve v loňském roce. Tomu odpovídá i její moderní pojetí, kdy informace o jesenické přírodě sdělujeme prostřednictvím moderních technologií, tj. virtuální a rozšířenou realitou.  Mimo to pečujeme o tisíce sbírkových předmětů. Při výjimečných příležitostech tak mohou návštěvníci nahlédnout i do depozitářů muzea či do konzervátorské dílny. K zámku patří také překrásný rozsáhlý park a budova saly terreny, v níž se nachází lapidárium a kavárna.

 Jak byste hodnotila loňskou sezónu? Ovlivnila vás pandemie covidu?

Sezóna 2021 byla, stejně jako ta předchozí, ovlivněna koronavirovou pandemií velice. Návštěvnická sezóna na bruntálském zámku započala de facto až od června 2021. Po prázdninách byla navíc zpřísněna protikoronavirová opatření, a tak nebyl co do počtu návštěvníků nijak výrazně silný ani podzim a zima. Právě z důvodu přísných opatření jsme byli nuceni omezit kapacitu prohlídkových skupin a zrušit tradiční akce jakými jsou např. velikonoční či vánoční jarmark. I přes veškerou nepřízeň koronaviru jsme ale dosáhli na hodnotu čítající přes 14 tis. evidovaných návštěvníků a dalších cca 13 tis. návštěvníků, kteří navštívili pouze náš zámecký park.

Tak to je úžasné! A co pro návštěvníky chystáte letos?

Každý rok se pro návštěvníky připravujeme nějakou novinku, nejinak je tomu i letos. Jako první asi zmíním, že došlo k úpravě prohlídkového okruhu, byla zde vytvořena krátká galerijní část. V plánu máme taktéž realizaci několika komentovaných prohlídek zámeckého parku. A veřejností nejočekávanější novinky jsou samozřejmě nové kulturní akce – kromě divadelních a hudebních představení plánujeme např. „Letní slavnosti vína“, které chystáme na konec prázdnin.

Máte v Bruntále nějaké místní strašidlo (nebo zajímavou pověst, která se k zámku váže).

Typické strašidlo v podobě bílé paní nebo bezhlavého rytíře na bruntálském zámku nemáme. Naši průvodci však evidují řadu příhod, kdy jim během výkladu šeptá někdo něco německy do ucha, otevírají se či zavírají dveře, popř. je slyšet přemísťování nábytku. Panují zde domněnky, že by mohlo jít teoreticky o ducha arcivévody Evžena Habsburského, který zde na zámku působil jako velmistr Řádu německých rytířů. Možná nás chodí kontrolovat, zda o zámek dobře pečujeme, protože to zde údajně bylo jedno z jeho nejoblíbenějších míst.

To jste tedy pod drobnohledem. 😊 Ale myslím, že pan arcivévoda může být opravdu spokojený. Plánujete v blízké budoucnosti nějaké opravy?

Plány pro zámek Bruntál jsou velkolepé. Během následujících cca 5 let by měl v blízkosti zámku vyrůst zcela nový depozitář, do kterého přemístíme veškeré sbírkové předměty, o které v muzeu pečujeme. Kromě toho by v této nové budově mělo vzniknout i moderní konzervátorské pracoviště a dílna našeho dokumentátora/fotografa. Současně by mělo dojít i k rekonstrukci samotného zámku: k opravě střechy, kompletní výměně oken a také by zámek měl dostat nový kabát v podobě nové fasády. Plány máme i s interiéry, kdy bychom rádi v patře, které zůstane po přestěhování depozitářů prázdné, vybudovali další expoziční prostory a také konferenční prostory, v nichž by mohly probíhat např. přednášky apod. Plány jsou to opravdu velké a nákladné, musím tedy opět zmínit, že to vše bychom samozřejmě nezvládli bez podpory našeho zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj.

Fotografie: archiv Muzea v Bruntále

 

ADRESA A KONTAKT

Zámek Bruntál
Zámecké náměstí 1/7
792 01 Bruntál

e-mail: info@mubr.cz
tel.: + 420 554 717 947
www.mubr.cz/zamek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací