Na trojmezí Česka, Rakouska a Slovenska leží nejjižněji položené moravské město. Naše Moravská stezka prochází jeho katastrem. Než vjedete do lužních lesů obory Soutok, zastavte se v malebném moravském městečku, které se hrdě hlásí k folklorním tradicím. Lanžhot je centrem slovácké oblasti Podluží, které charakterizuje i svérázné nářečí.

Jméno obce je poprvé připomínáno v roce 1384 jako Lanczhut oppido. Název vznikl z německého názvu Landshut – zemská stráž. Není divu, vždyť Lanžhot ležel vždy na důležité křižovatce obchodních cest, na pomezí mezi státy. Kvůli své poloze na hranicích tří zemí – Moravy, Uher a Rakouska – mnohokrát v historii trpělo přesuny vojsk. Jednou z nejhorších pohrom se stal vpád ozbrojenců Štěpána Bočkaje roku 1605, kdy byl Lanžhot vydrancován a vypálen.

Městečko roku 1496 připadlo rodu Lichtenštejnů, v jehož držení zůstalo až do 19. století. Toto období připomíná zámeček, který byl navržen jako lovecký zámeček pro lesní správu Lanžhot. Byl postaven tehdejšími majiteli z rodu Lichtenštejnů roku 1890. Stal se sídlem knížecí lesní správy pro polesí Soutok. Dnes je ve správě Lesů České republiky.

Centru obce dominuje kostel Povýšení svatého Kříže. Původně raně barokní kostel byl v letech 1892–1893 kompletně přestavěn a rozšířen v eklektickém historizujícím stylu. V roce 2002 byla pro veřejnost zpřístupněna kostelní věž. Z výšky lze pozorovat to, co obec zásadně určuje – nádraží a dálnici, kde je čilý provoz, protože obojí je důležitou dopravní spojnicí České republiky se Slovenskem. Z věže lze také dohlédnout až do Rakouska nebo pozorovat tok hraniční řeky Moravy.

Krásu kostela můžete obdivovat i díky Keramické známce s jeho motivem: www.keramickeznamky.cz/lanzhot-kostel-povyseni-sv-krize

Naproti kostela sídlí Muzeum Lanžhot. Bylo vybudováno v roce 1994 ze sbírek, které nashromáždili členové Muzejního a vlastivědného kroužku. Ten v obci funguje už od roku 1959. Expozice lidové kultury představuje dobové vybavení domácností, dobové oblečení a staré i současné kroje. Muzeum sídlí v chráněném historickém domě s malovaným žudrem.

V centru najdete několik obchodů a možností k občerstvení. V obci je také možné se ubytovat a získat tak základnu k výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Moravské město má rozlehlý katastr, jehož větší část se rozkládá v nivě při soutoku řek Dyje a Moravy.

Unikátní území tvoří rozsáhlý celek zaplavovaných lužních lesů a nivních luk. Jde o jedinečné, mimořádně zachovalé biotopy středoevropského významu, jejichž rozloha nemá v České republice obdoby. Mezi řekami Morava a Dyje se rozkládá také největší obora v ČR. Obora Soutok je protkána vodními kanály, slepými rameny řek a tůněmi. Lesy doplňují louky se staletými duby. Je zde chována zvěř jelení, dančí a černá.

Součástí celé oblasti jsou i národní přírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok s lesem pralesovitého charakteru. Zajímavým jevem v nivě jsou i vršky písečných dun, kterým se říká hrúdy. Pokud jsou odlesněné, najdeme na nich ukázky suchomilné stepní vegetace. Z přírodovědného hlediska zasluhují pozornost i tůně a mrtvá říční ramena plné různorodé fauny a okolo rostoucí pestré flóry.

Do Lanžhota se ale jezdí i za folklorem. Vyhlášené jsou místní hody, které trvají několik dní. Ve městě se každoročně v půli září slaví tradiční krojované hody provázené ručním stavěním „máje“, doprovází je tance a obecně lidová zábava. Nechybí zde množství atrakcí pro děti a také jarmark. O Hodech se mohou předvést místní ženský a mužský pěvecký sbor, mládež se předvede ve svých krojích. Nejatraktivnější je sobotní stavění májky, na které se sjíždí návštěvníci z blízkého i širokého okolí. Jedná se o unikátní záležitost, protože májka, lidově „mája“, je sestavena ze tří kusů kmenů a dosahuje délky až 40 metrů. Mája se staví tradičním způsobem, kdy ji k obloze zvedají za pomoci „šprajců“ četné ruce nadšenců.

Obcí prochází cyklotrasa Podluží, která cyklisty zavede přes zámek Pohansko do Břeclavi a pak do Lednicko-Valtického areálu. Trasa Podluží propojuje tuto atraktivní oblast s několika typickými jihomoravskými vesnicemi Moravského Slovácka.

Lanžhot má celkem tři motivy na Keramických známkách. Můžete obdivovat krásný Lanžhotský ornament, Kostel Povyšení sv. Kříže a základní školu. Všechny motivy najdete na webu Keramických známek: www.keramickeznamky.cz/galerie-mist

ADRESA A KONTAKT

Turistické informační centrum Soutok
Na Šlajsi 36
Lanžhot
691 51

e-mail: balgova@kartonybakre.cz
tel.: +420 777 925 055
www.lanzhot.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací